Fotoalbum

Onsdag 8 maj gjordes ett besök på Elementarläroverket. 
Vi guidades runt i trapphuset 
bland Carl Larsson´s målningar  med en så bra guide och dessutom berättelser från Solros, Purpubräcka, Nattviol m fl som hade varit elever p å denna skola.

"Till varje bild finns naturligtvis en berättelse från svunna tider som guiden berättade om.  Och så mycket det går att utläsa på en målning – t ex att lägga en hand på ett jordklot betyder att du har makt, ja oändligt intressanta berättelser." Carina Camelia.