Fotoalbum

Tisdagen den 16 oktober tog vi oss till   

Medicin Historiska Muset 

via Festival-Cafeét i Nordstan.

Under visningen gavs en överblick av utvecklingen inom medicin och sjukvård samt hur det har påverkat människans levnadsvillkor. Guidningen tog upp den medicinska utvecklingen, den traditionella folkmedicinen och vilka kvarlevor av äldre tiders begrepp och traditioner som finns kvar i dag.

Utställningen är uppbyggd kring olika teman och presenterar den allmänna medicinhistoriska utvecklingen från antiken fram till vår egen tid. De flesta av föremålen har Göteborgsanknytning, liksom de rekonstruerade sjukhusmiljöerna i naturlig storlek från olika  tidsepoker.