MÅNADSTRÄFF MARS

AFTERNOON TEA PÅ HOTEL LILTON
Mycket gott att välja på!
Maggan Margurithe och Britt.
Eva Surfina och Gunnel Björksav
Gunilla Rosenböna och Laila Pensé
Gullan Höstanemon och Ingrid Pelargon
Susanna i Badet (till höger) tillsammans med en ny medlem.
Berit Brovallia och Ann-Marie Sömasta
Efter alla goda snittar var det dags att ge sig på sötsakerna.
Alltid lika piffig - Birgitta Rönnbär
GUNILLA GURKA FYLLER ÅR I MARS - GRATTISKRAMAR TILL HENNE!
Barbro