Ingvor Caprifol hade bokat in oss

onsdagen den 23 augusti kl 10.00. 

för ett besök på Landsarkivet i Göteborg.

 

 

 Så här gick visningen till:

 Gruppen samlades i ett grupprummen, där guiden under ca 1 timma gav en introduktion i arkivens värld, med tonvikt på Landsarkivet i Göteborg. Sedan följde en rundvandring i deras lokaler, där vi besökte reception, forskarsal, magasinsutrymmen och även bokbinderi-konservering.

. Efteråt gick vi till Ljungans å fikade.