Fotoalbum

Onsdagen den 9 oktober gjorde vi ett besök på Annedals Lägenhets Museum som finns i stadsdelen Annedal.

 Huset uppfördes år 1876 av Göteborgs Arbetarbostad AB och räddades från rivning på 1960-talet.

Huset består av tre tidstypiska lägenheter från 1900-talets första hälft och inryms i var sitt våningsplan. Där kan vi se hur man bodde, levde och vilka redskap och hjälpmedel hushållen förfogade över. Vi får också se hur Annedal såg ut innan gräskopporna gick fram över så gott som hela stadsdelen. Huset är det enda hus från 1800-talet som allmänheten har tillträde i Annedal.