Standardsida

NOVEMBER FEST!

Äntligen ska vi få användning för vår festkläder och sparade pengar från det inställda Hootet.

Margareta Magnolia är ansvarig.

Preliminärt v. 46 eller 47.