TÄNK PÅ ATT ALLA ANMÄLNINGAR SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED EN KOSTNAD MEDFÖR ATT DU KAN FÅ BETALA DEN KOSTNADEN VID EN EV. SEN AVANMÄLAN
OM NÅGON AKTIVITET HAR ETT MAX ANTAL DELTAGARE OCH LISTAN BLIR FULLTECKNAD, KAN DU ÄNDÅ SÄTTA UPP DIG PÅ RESERVLISTA. DEN SOM AVBOKAR I SISTA STUND KONTAKTAR SJÄLV NR 1 PÅ RESERVLISTAN OCH ERBJUDER PLATS. Reservlistan kommer att finnas på samma sida som anmälningarna.