Fotoalbum

   

Textilmuseet

Textilmuseet i Borås flyttade under våren 2014 till nya lokaler i Textile Fashion Center, ett nationellt center för textilbranschen. I samband med flytten genomgick hela verksamheten ett förnyelsearbete där allt från verksamhetsmål och organisation, till identitet och tillgänglighet bearbetades. Projektet fokuserade på museets roll och identitet i samhället, med målsättningen att väcka intresset för textil i alla dess former. Den nya attityden är rak, direkt, vardaglig och lättillgänglig. Typ, “Tjabba!”

Gullan Höstanemon och Laila Pensé tog oss med dit på ett besök.