MÅNADSTRÄFF MAJ

Studiebesök på Konserthuset.
Dagens arrangör: Gunilla Rosenböna