Fotoalbum

10 oktober besökte vi Gillis Edman för att lyssna på:

"Kom ihåg dagen du äger"

- ett livsbejakande föredrag präglat av postivitet ljus och humor.


Efter föredraget fortsatte flera av oss för att äta Brunch på

Incontro på Gothia Towers.

Varmt tack till Barbro Bondböna och Britt Linnéa som gjorde detta möjligt!!!