Standardsida


Ladies in Red inbjuder till följande:

Fredagen den 23 mars kl. 10.45

 

Gathenhielmska Huset, vid Stigbergstorget, som är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader byggt i senbarockstil och dessutom Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.

Gathenhielmska huset är en av Göteborgs äldsta byggnader och flera sägner är knutna till huset. Det uppfördes med stor sannolikhet under 1700-talets första hälft. Dekorativa detaljer i rokoko tyder på att huset är från 1740-talet men det kan också ha byggts tidigare och fått sin dekor på 1740-talet eller senare.

Namnet har byggnaden fått efter den kände ”kaparkaptenen” Lars Gathenhielm men det är inte klarlagt om han bott här själv. 1717 fick han Gamla Varvets anläggningar som donation och byggnaden ingick troligen i området.

Efter Gathenhielms död 1718 stod änkan Ingela Gathenhielm som innehavare några år och Gamla Varvets område återgick sedan till Kronan. 1737–1816 ägdes Gathenhielmska huset av konvojkommissarie J Busch och hans släkt. 1846 köptes egendomen av repslagare-mästaren Dahlström och den stannade sedan inom denna familj i flera generationer.

I början av 1900-talet restaurerades byggnaden av ägarinnan doktor Anna Dahlström och konservatorn Johan Nilsson. Bl a renoverades och rekonstruerades interiörerna i entréhallen, ”Kungssalen” och övre våningens stora sal.
Källa: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg

Personlig guidning 1 timme,

130 kronor/person vid miniumum 10 och maximum 29 personer. 

Anmälan snarast till christina.camelia@gmail.com

Stigbergstorget 7. Tag 3:an till Stigbergstorget och en promenad på 100 m. Guide är bokad klockan 11 - 12 och efteråt kan vi luncha på t ex Sjömanskyrkan i närheten.

Vi kommer

www.ladies-in-red.se/27497544