Standardsida

Tisdagen den 19 mars 

är vi välkomna till

Katolska Kyrkan

kl. 11.30

Vi får en guidning som börjar kl. 12.00.   

Innan dess är vi välkomna att vara med på en kort gudstjänst

som börjar kl. 11.30.

Mer info kommer

 

Vi kommer:

Gunilla Rosenböna

Anitha Viol

Carina Camelia